Off Zoo
interactiva revista agencias digitales

Debat: Innovació, Creativitat i Associacionisme

El passat mes de setembre la revista Interactiva va reunir set de les principals agències digitals de Barcelona per a debatre sobre innovació, creativitat i l’esperit de col·laboració que impera en un sector cada vegada més competitiu. Entre aquestes agències es trobava Creactivitat, representada per Eduard Vandellòs, com a CEO de l’empresa.

Sobre innovació, Eduard Vandellòs argumentava que la clau està a canviar l’ideari dels clients: “Fer-los entendre que no tot han de ser sempre resultats mesurables, sinó que de tant en tant es permeti entrar en estats mentals de beta thinking”. Malgrat això, el propi Director de Creactivitat deduïa, que aquest és un deure complex si es té en compte la percepció que cada client pot arribar a tenir sobre el concepte: “Hi ha clients per als quals innovar pot ser simplement treballar sobre el CRM, mentre que uns altres poden fer-li un volt de rosca després d’una altra a la manera en què un vídeo arribi al client final”. En aquest sentit Toni Mascaró, com a Fundador de eMascaró, reflexionava sobre el tipus d’empresa que està capacitada a  treballar en innovació: “Avui dia les empreses han de ser competitives i per a ser competitives han d’utilitzar les noves tecnologies, i això l’han d’aportar proveïdors madurs i seriosos, i el client ja sap on són”.

El concepte creativitat va ser una altra de les consideracions que es van posar a debat entre els assistents. Per a Eduard Vandellós, la creativitat s’ha d’impulsar sobre estructures líquides i flexibles: “No necessito crear departaments perquè tot evoluciona de manera natural (…) Comptem amb un creatiu de tota la vida que únicament se centra en creativitat,  i després són uns altres dins de l’agència els que ho implementen als diferents mitjans i canals”. Per la seva part Eduard Corral, com a Fundador de Buzz Màrqueting Networks, aprofundia en l’aplicació del concepte a l’hora de treballar amb clients: “La creativitat no ha de ser un objectiu sinó allò que et permet aconseguir un objectiu (…) En el nostre cas, elaborem una llista amb una sèrie de insights i de data (…) i amb aquesta informació generem una creativitat que sí ajuda a aconseguir els objectius que l’anunciant s’havia marcat”. En aquesta mateixa línia parlava Albert Ros, com a Director Executiu de Jirada: “Nosaltres posarem sobre la taula una creativitat que prèviament hàgim pogut certificar que funciona. El que no volem és apostar per una creativitat que visualment és molt potent o molt ocurrent però que el consumidor final no entén o amb la qual no connecta”.

La col·laboració entre agències i/o freelances va ser un dels temes més controvertits de la jornada. Narcís Estanyol, com a Director de Comblue, argumentava que la mentalitat start up de la seva empresa l’obligava a apostar per l’associacionisme: “El món és global i és impossible estar en tot (…) Entenem que és fonamental establir relacions de col·laboració amb altres agències que poden aportar alguna cosa que tu no tens”. En el costat oposat a aquest raonament, es posicionava Felice Cafarelli, com a Director de Clickpoint: “Sóc més d’apostar per gent que estigui sempre amb mi i que treballi per projectes perquè necessito una continuïtat, i aquesta continuïtat amb els freelances és molt difícil d’aconseguir”. En un punt intermedi a aquestes reflexions se situava Laia Cardona, com a Responsable de Comunicació i Màrqueting en Cyberclick: “Funcionem a manera de laboratori. Innovem i formem constantment i intentem que tothom se senti part de cada projecte. Evidentment hi ha especialistes (…) I a vegades aquests especialistes han de venir de fora i de manera puntual, sobretot en alguns casos, a l’inici d’un projecte”.

El punt en comú al qual sí que van arribar les set agències digitals, va anar en la mena de relació que s’ha de promoure entre companyia i client, a l’hora de dur a terme projectes en comú. “Segmentació”, “honestedat”, “personalització”, “confiança” “fidelització” i “reputació” van ser algunes de les expressions que van utilitzar els responsables d’aquestes empreses per a descriure un tipus de vinculació reeixida. Una concepció que, segons Eduard Vandellòs, només s’aconseguirà través de la pedagogia: “tant a client com a consumidor final”.

 

Abel González

Departament de Màrqueting