Avisos Legals

AVISOS LEGALS

CREACTIVITAT 2001, S.L.U. (d’ara endavant CREACTIVITAT)
Carrer *Provença 214, 3r 2a. CP 08036 Barcelona;
Tel. 902 009 622 / Email: info@creactivitat.com
CIF B-6220598 i dades del Registre Mercantil (escriptura pública atorgada davant el Notari Sr. Santiago García Ortiz en data 29 d’octubre de 2003, amb núm. de protocol 3.435)

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que www.creactivitat.com facilita l’accés a la pàgina Web de CREACTIVITAT 2001, S.L.U. (d’ara endavant CREACTIVITAT), els seus serveis i continguts, consistents en el disseny d’estratègies de comunicació, consultoria especialitzada en comunicació i suports informàtics, formació especialitzada en el camp de la comunicació i de les noves tecnologies, disseny i programació de pàgines web, disseny gràfic, serveis de publicitat i promoció, desenvolupament d’estratègies de comerç electrònic, promoció i realització d’actes, així com la producció i organització d’espectacles artístics aplicant l’ús de les noves tecnologies, suports informàtics o qualsevol sistema audiovisual.

Així mateix, posem en el seu coneixement que CREACTIVITAT respecta i observa les obligacions legals vigents.

L’accés a www.creactivitat.cat per qualsevol usuari d’Internet, implica l’acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si escau.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB 

1. Accés general

www.creactivitat.com és una Web accés lliure i gratuït per tots els usuaris d’Internet.

CREACTIVITAT, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei ofert.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació CREACTIVITAT, vol que vostè conegui com és la política de privacitat aplicada quant al tractament de les seves dades personals.

CREACTIVITAT 2001, S.L.U., compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat d’aquests.

De conformitat al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar, seran tractats amb la màxima confidencialitat i incorporats a un fitxer responsabilitat CREACTIVITAT 2001, S.L.U., per a finalitats generals de gestió i administració de l’empresa, comercialitzar i informar de sobre els serveis i/o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a CREACTIVITAT 2001, S.L.U., domiciliada en Carrer Provença 214, 3r 2a, 08036 Barcelona o enviant un email info@creactivitat.com indicant l’assumpte: CREACTIVITAT 2001, S.L.U. Política de Privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats, cedits a tercers sense el seu consentiment, ni utilitzats amb altres finalitats comercials que els exposats.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

D’altra banda, les dades de caràcter personal facilitats a CREACTIVITAT a través del formulari on-line de “treballa amb nosaltres”, tenen com a única finalitat entrar en la possible selecció de personal de CREACTIVITAT, i seran tractats amb la màxima confidencialitat per CREACTIVITAT. Tots els camps identificats amb el símbol [*] són camps obligatoris i de necessari compliment per a la remissió de CV o sol·licitud d’ocupació. En qualsevol moment, l’usuari remitent del CV tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis conforme a el que s’estableix en aquesta Clàusula.

ÚS DE COOKIES 

Per a la utilització del Lloc web és necessària la utilització de cookies, (entès com a conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web). Normalment els llocs web utilitzen les cookies per a obtenir informació estadística sobre les seves pàgines Web, i analitzar el comportament dels seus Clients. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per CREACTIVITAT però no emmagatzemen cap mena d’informació personal relativa als usuaris, la informació obtinguda és anònima.

La informació que CREACTIVITAT emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, i la data en la qual es va dipositar la cookie. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

– Fer una estimació sobre números i patrons d’ús.

– Accelerar les teves cerques.

CREACTIVITAT també podrà registrar les seves adreces IP per a diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per a administrar la nostra pàgina Web i per a analitzar les tendències dels usuaris.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no pots accedir a determinades parts del Lloc web o no puguis aprofitar-te d’algun dels nostres serveis. Tret que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

“A CREACTIVITAT” és una marca registrada en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el núm. M 2477057, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de CREACTIVITAT 2001, S.L.U.

www.creactivitat.com és un domini registrat per CREACTIVITAT 2001, S.L.U. El domini de CREACTIVITAT 2001, S.L.U. no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de CREACTIVITAT de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CREACTIVITAT.

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés a aquest lloc implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de CREACTIVITAT 2001, S.L.U. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1. Responsabilitat del contingut

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

CREACTIVITAT s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió  adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques dels cables.

CREACTIVITAT rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per CREACTIVITAT o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts en www.creactivitat.com  són de caràcter merament  informatiu i, per tant, CREACTIVITAT no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, CREACTIVITAT declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui la destinació de l’enllaç introduït en una altra pàgina.

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc de CREACTIVITAT haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

  • Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.
  • Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.
  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a  la pròpia direcció de CREACTIVITAT i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de CREACTIVITAT, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de CREACTIVITAT, incloure’l com a part del seu Web o dins d’un dels seus “*frames” o crear un “*browser” sobre qualsevol de les pàgines del Web.
  • No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de CREACTIVITAT.
  • Si voldria fer constar algun signe distintiu de CREACTIVITAT, com a marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.
  • El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de CREACTIVITAT.
  • Es prohibeix, excepte autorització expressa de CREACTIVITAT, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de CREACTIVITAT, com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

CREACTIVITAT no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de CREACTIVITAT amb el titular d’aquesta pàgina Web.

4. Responsabilitat aspectes tècnics.

CREACTIVITAT no garanteix  la continuïtat del funcionament  del lloc web igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

CREACTIVITAT no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats  de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5. Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que CREACTIVITAT pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi CREACTIVITAT relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte CREACTIVITAT es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIONS

CREACTIVITAT tindrà dret a modificar els termes i condicions  aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per CREACTIVITAT.

CREACTIVITAT podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre CREACTIVITAT que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per aquesta.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.

Ajudes Kit Digital