Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:El Responsable del tractament de les seves dades és Creactivitat 2001, S.L.U., amb CIF: B62298005 i domicili a Barcelona, C/ Provença, 214, 3r-2a – CP 08036, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tom 36453, Foli 208, Secció8, Fulla B 279306, inscripció 1.en *Creactivitat 2001, S.L.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de contestar la seva sol·licitud d’informació.Les dades personals proporcionades es conservessin mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Creactivitat 2001, S.L.U. no comunicarà les seves dades.Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Creactivitat 2001, S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recogidos.en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En alguns casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Creactivitat 2001, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamaciones.la base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en clicar la casella d’acceptació al final del formulari de contacte

Ajudes Kit Digital