Off Zoo
logotipo identidad hey puppies

Ideació de la marca Hey Puppies (I)

Hey Puppies es presenta davant de Creactivitat (maig de 2017), amb el propòsit d’erigir la imatge gràfica i identitat corporativa d’una signatura de moda sostenible, orgànica i reciclable per a gossos. De projectar l’exposició i mostra d’una marca que dissenya un gènere exclusiu, fet a mesura, i ajustable a les necessitats i característiques de cada client. Un esbós que culminaria al maig de 2018, amb la presentació de la companyia en la Fira Internacional de Interzoo, una exposició comercial en la qual es reuneixen bianualment, fabricadores, majoristes i proveïdors de serveis dedicats al món de les mascotes.

Creactivitat convoca al CEO, dissenyador i responsable de màrqueting de l’entitat per a conèixer en primera persona els problemes i necessitats trobades en la ideació de la marca; els seus objectius a curt, mitjà, i llarg termini; així com els recursos materials i temporals amb els quals compta la companyia. Una primera presa de contacte amb la qual es pretén definir les perspectives d’una marca que ambiciona posicionar-se com una signatura de luxe i alta costura; associada al món verd i ecològic; a través d’un estil i imatge distintiu del qual es troba en el mercat.

De tot aquest apilament d’informació, Creactivitat idea de manera extensiva una sèrie de prototips supeditats a les característiques destacades pels responsables de la signatura. Un procés culminat al novembre de 2017 amb la presentació del logotip, les etiquetes de cartó i tela, i el catàleg de productes; així com els colors, les tipografies i la guia d’usos i estils de la marca; per a la seva correcta implementació en qualsevol mena de component corporatiu.

 

 

En els següents mesos, Creactivitat serviria de suport en la planificació visual, estructural i logística de l’estand físic amb el qual comptaria la signatura en la fira comercial de Interzoo celebrada en Nuremberg. Un esdeveniment que valdria de testatge, per a contrastar els resultats extrets en el procés d’ideació de la marca, amb usuaris i clients potencials.

 

Abel González

Departament de Màrqueting

Vols conèixer més del projecte de branding de Hey Puppies?