Off Zoo
tendencia turística de sacar fotos de monumentos con el móvil

Tendències Màrqueting Digital 2020

Part II

En aquesta segona part de l’article continuarem parlant d’altres tres tendències relacionades amb el Màrqueting Digital que s’han de tenir en compte per al 2020:


ÍNDEX

  1. Vídeo Màrqueting
  2. Mindful Màrqueting
  3. Consumer Generated Content

  • Vídeo Màrqueting

Segons estudis recents, cada dia es visualitzen més de 100 milions d’hores de vídeo a Facebook. D’altra banda, YouTube compta amb més de 1.000 milions d’usuaris actius. En definitiva, el format vídeo segueix jugant un paper cada cop més rellevant i totes les firmes el van incloent progressivament a les seves estratègies de merchandising.

Per al 2020, s’estima que els usuaris consumiran una mitjana de 84 minuts de vídeo diaris. Actualment, les grans plataformes com Facebook o Instagram emeten vídeos en streaming, transmetent confiança i proximitat, aconseguint un increment de la popularitat i l’engagement de cadascuna de les marques gràcies a la seva viralització.

Segons dades de Forbes, el 90% dels consumidors afirmen que els vídeos influeixen de manera notable en la decisió final de compra i que la visualització de vídeos-demo augmenta fins a gairebé el doble les probabilitats de contractar finalment un producte o servei.

  • Mindful Màrqueting

El concepte de Mindful Màrqueting sorgeix del canvi en la forma en la qual les grans marques o empreses es comuniquen amb els consumidors, aquest canvi consisteix a adoptar un nou model de màrqueting centrat en les persones.

Des del punt de vista del màrqueting digital, conèixer per endavant el que pensen i desitgen els consumidors és fonamental per al desenvolupament del negoci. En aquesta era de la informació, i gràcies al Big Data, les empreses poden registrar i analitzar dades per a un posterior ús orientat al client basant-se en la integració de les seves estadístiques de comportament i hàbits de consum.

El factor clau avui dia és el coneixement del client, per la qual cosa s’està implantant en les empreses una cultura centrada en el mateix. Els hàbits de consum tendeixen a l’individual i a l’autèntic, per la qual cosa les marques s’han d’adaptar a les noves tendències per a poder proporcionar aquesta sensació d’exclusivitat.

Aquesta tendència implica deixar enrere la comunicació massiva unidireccional de les marques cap als usuaris, ja que l’impacte d’una interacció personalitzada i directa és molt major. A més, el *conversational màrqueting va cobrant rellevància, és a dir, el temps i la immediatesa entren en joc i l’ús de serveis de missatgeria instantània o chatbots és cada vegada més habitual en les companyies.

D’altra banda, cal destacar l’oportunitat que ens proporciona el coneixement dels clients per a aprofitar els micro-moments i poder anticipar-se a les seves necessitats. Actualment, tenim les eines necessàries per a buscar informació immediata davant qualsevol dubte o problema, per la qual cosa avançar-se a aquestes cerques i estar presents amb la informació correcta i necessària és el primer pas per a establir una bona relació amb els usuaris.

Finalment, si aprofundim més en el concepte de *Mindful Màrqueting, observem que, a més de posar al consumidor en el centre de la seva estratègia, les causes socials i ambientals cobren importància, és a dir, les noves generacions són molt conscients de la responsabilitat que tenen les grans marques sobre aquests aspectes i esperen d’elles un compromís social.

  • Consumer Generated Content

Com es comentava anteriorment, el màrqueting s’està centrant cada vegada més en el client, personalitzant les interaccions i establint una relació més directa. D’altra banda, la publicitat, tal com es coneix fins avui, té cada vegada menys impacte en la decisió de compra dels consumidors segons dades de Forbes.

D’aquests canvis sorgeix un nou concepte: Consumer Generated Content, que es basa principalment en què el client o consumidor és el que genera el contingut per a publicitar-lo a través de les múltiples eines digitals. D’aquesta forma, el contingut es comparteix i s’expandeix entre el nínxol de mercat al qual pertany l’usuari i es genera presència de marca.

Segons un estudi de Nielsen, ‘‘el 92% dels consumidors confia més en l’opinió d’altres usuaris que en la publicitat de les marques’’. Aquesta nova forma de publicitat és un avantatge per a les empreses, perquè suposa un estalvi de temps i diners a més de mantenir una tendència a l’alça.

Aquest tipus de publicitat generada pels usuaris es pot trobar habitualment en els comentaris, qualificacions o valoracions dels clients després de consumir el producte o servei i, com s’esmentava anteriorment, se suma també el format de vídeo i les recomanacions dels influencers. En aquest sentit, cada usuari passa a ser considerat com a microinfluencer que generarà notorietat de la marca entre els seus seguidors, per la qual cosa les pròpies empreses han de posar la seva obstinació a generar experiències úniques per a cada client.

En definitiva, no hi ha res més important que conèixer els hàbits i el comportament dels clients, d’aquesta manera, es pot oferir un tracte personalitzat a l’hora de la crear relacions i fidelitzar.

No totes les marques d’avui dia tenen aquesta cultura de centrar-se en el client, no obstant això, algunes molt reconegudes com Apple sempre estan al dia dels canvis en el mercat i estan contínuament adaptant-se.

A partir d’aquestes tendències de Màrqueting Digital 2020, les marques o empreses haurien de plantejar-se definir una identitat pròpia, uns valors i una filosofia per a poder centrar-se en generar experiències úniques als clients, ja que són aquests els que parlaran per elles.

Per això, a CREACTIVITAT treballem per a definir i consolidar la identitat corporativa i les estratègies de Màrqueting Digital dels nostres clients des de Barcelona, ajudant-los a establir una relació directa amb el seu públic objectiu i a transmetre la seva filosofia de marca, els seus valors i augmentar les vendes a través de mitjans digitals.

Óscar González y Oscar Calamita
Departament de Màrqueting