projecte

PLA ESTRATÈGIC ALIMENTARI DE CATALUNYA

Disseny gràfic corporatiu de l’estrategia europea “Farm tono fork”

pla d’acció que proposa solucions per a construir un sistema alimentari


Warning: Undefined array key

Warning: Undefined array key

Warning: Undefined array key

El pla Estratègic Alimentàri de Catalunya és l’eina per a implementar l’estratègia europea “Farm to fork” i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

S’ha treballat tota part relacionada amb el disseny gràfic del projecte tenint en compte els diversos formats, tant digitals com materials, per a crear una imatge de marca i identitat corporativa concorde als objectius establerts.

La combinació de les tonalitats verdes i negres ens transmeten una idea fixa i ens conviden a la reflexió, marcant la importància de la idea principal del projecte.

D’altra banda, s’ha jugat amb la fusió i interposició de caixes de contingut rectangulars per a fer una impressió de desenvolupament i evolució.