Off Zoo
tendencies disseny web barcelona

Noves Tendències del Disseny Web

“El disseny no és només com es veu i se sent. El disseny és com funciona.”

Steve Jobs


ÍNDEX


Per què és important el Disseny Web?

Encara que passi desapercebut, el disseny de totes les coses que ens envolten exerceix una gran influència en nosaltres. Totes les nostres pertinences han passat per un procés de disseny que, d’alguna forma, ens ha impactat i ens ha portat a la decisió d’adquirir-ho. D’aquesta manera, el disseny i la funcionalitat dels productes estan pensats directament per a satisfer les necessitats de l’usuari.

Passa el mateix en el món digital, més concretament en el disseny web. Des del primer moment cal tenir en compte a qui anirà dirigit el producte i la millor manera d’atreure’l, és a dir, analitzar detalladament el públic al qual ens volem orientar, tenint en compte els seus gustos, preferències, requisits, i fins i tot les seves exigències.

Per això, el principal objectiu del disseny web se centra en l’harmonia entre l’estètica i l’optimització de l’experiència d’usuari, creant d’aquesta manera, un canal de comunicació amb l’usuari que satisfaci les seves necessitats.

Com comentàvem anteriorment, vivim en una època de canvi constant, la innovació tecnològica és present cada dia, els gustos i preferències dels usuaris estan en contínua evolució i, a més, li sumem situacions de força major com pot ser la pandèmia de la COVID-19 que ha generat un canvi en l’entorn amb el qual ens hem vist obligats a canviar els nostres hàbits i costums.

Tot això ens porta a la importància d’adaptar-se a les noves tendències per a tenir èxit en qualsevol tipus de negoci, i a vegades per a poder continuar competint en el mercat.

Tendències del disseny web

Amb el pas dels anys, les tendències relacionades amb el disseny web han anat evolucionant, partint d’una estructura simple amb formes i continguts simètrics que encaixaven a la perfecció, es van anar creant plantilles que van donar lloc a una multitud de webs similars i mancats de personalitat, d’aquesta manera sorgeix la necessitat de diferenciar-se i destacar de la resta de la competència.

Tenint en compte el disseny com a part fonamental d’un estratègia de màrqueting digital, passem a nomenar les noves tendències del disseny web:

Navegació minimalista i continguts dinàmics

Oferir a l’usuari una experiència de navegació senzilla enfocada al que realment es vulgui transmetre, pensant principalment en les solucions mòbils com mig més utilitzat pels usuaris en navegar per internet. Dissenys nets i lineals evitant la saturació d’informació amb continguts dinàmics per a atreure l’atenció de l’usuari.

Es tracta d’una estructuració dels continguts per a facilitar a l’usuari l’accés als mateixos amb el mínim de clics possibles, parlem poder visualitzar qualsevol pàgina del lloc web sense realitzar més de 4 clics. A més, és molt important per als usuaris tenir un menú ben definit i una ruta visible de la navegació perquè l’usuari sàpiga en tot moment on es troba.

Elements flotants en moviment

Composicions continguts de qualsevol mena de format (fotos, textos, vídeos, etc) en moviment que acompanyin a l’usuari durant la navegació, és a dir, els continguts que es visualitzen van apareixent i es van adaptant a mesura que l’usuari va fent scroll de manera dinàmica. Un punt important sobre el moviment dels elements flotants és que es generin quan hi hagi interacció per part de l’usuari, una web en continu moviment pot ser un motiu de abondono generant un major percentatge de taxa de rebot.

Continguts superposats i interactivitat

Pot ser una variant del punt anterior, es tracta de facilitar la navegació i reduir el scroll en llocs web amb molt de contingut. A mesura que l’usuari va navegant per la web el contingut se superposa en la mateixa pàgina o es generen petites accions dels continguts, generant una interacció i un control sobre el que s’està visualitzant, d’aquesta manera pot augmentar el temps de permanència dels usuaris en el lloc web.

Animacions 3D i elements virtuals

L’aplicació d’aquesta mena de tecnologia en els llocs webs és cada vegada més freqüent, l’objecte d’aquestes accions és generar una interacció amb els usuaris en els quals poden personalitzar els continguts segons els seus gustos i preferències. És la forma més clara de personalització del producte/servei perquè la informació obtinguda depèn dels ajustos que hagi realitzat l’usuari. Un exemple clar d’aquesta tendència són les botigues en línia on pots personalitzar els teus productes a través dels anomenats virtual fitting.

Avantatges d’un bon disseny web

En definitiva, el disseny web s’enfoca en la creació d’un canal de comunicació el més simple i accessible possible per a poder satisfer les necessitats dels usuaris, per la qual cosa l’adaptació dels llocs web a aquestes noves tendències poden tenir nombrosos avantatges:

  • Experiències personalitzades.
  • Facilitat de navegació i major temps de permanència dels visitants.
  • Interacció amb els usuaris disminuint la taxa de rebot.
  • Major satisfacció de l’usuari en disposar de tota la informació de manera accessible.
  • Augment del trànsit generat i per tant major captació de leads.

Oscar Calamita
Departament de Marketing