Off Zoo
hábitos del consumidor post covid

Característiques i hàbits de compra del consumidor Post Covid-19

“Amb l’arribada de la pandèmia s’ha generat una necessitat d’innovació a causa del gran augment de consumidors en el món digital i la modificació dels seus hàbits de compra. És el moment d’enfrentar-se a noves estratègies online.”


ÍNDEX


Nous hàbits de consum

Molts són els impactes que ha generat la Covid-19 sobre l’economia. D’una banda, parlem d’una parada en sec del sistema, una reducció del consum i una important pèrdua de clients per a les empreses. D’altra banda, a nivell social, ha regnat el pessimisme entre els consumidors perquè s’han vist afectats els seus ingressos i les despeses s’han reduït a necessitats bàsiques.

Sempre s’ha parlat de la contínua evolució dels mercats i al sorgiment de noves necessitats, per la qual cosa els hàbits dels consumidors van canviant i adaptant-se a cada situació. En aquesta ocasió, l’augment del consum digital ha estat la gran tendència de la crisi.

És innegable la importància que ha cobrat la digitalització per a les empreses, ja que els canals online s’han convertit en la forma més eficaç de comunicació amb els seus clients. L’avanç i la innovació tecnològica ja havia abastat a una part de la població amb unes certes característiques específiques transformant els seus hàbits de compra, però amb el pas de la pandèmia, el nombre de consumidors online ha crescut massivament canviant la tipologia de client al qual les empreses enfocaven la seva activitat.

Persones de totes les edats i amb nous hàbits de consum han arribat a l’entorn digital buscant noves formes de comunicació, entreteniment, formació i compra; pel que conèixer tots aquests canvis de comportament és una part fonamental per a les empreses amb la finalitat d’adaptar els seus models de negoci als canvis de demanda i assegurar la permanència en el mercat i fins i tot el creixement.

És per això que des de Creactivitat exposem les principals característiques i hàbits de compra del consumidor Post Covid-19.

Característiques del consumidor Post covid

La seguretat: Amb el pas de la pandèmia és un dels factors que ha cobrat més rellevància entre els consumidors. És fonamental poder complir tant amb les mesures de seguretat de desinfecció i distància social, com poder oferir seguretat en els pagaments online, temps de lliurament i devolucions. La finalitat és arribar a ser totalment transparents i transmetre confiança a l’usuari.

Rangs d’edat: Com comentàvem anteriorment, la innovació tecnològica anava guanyant terreny quant a la captació de nous usuaris (nadius), però amb l’arribada del Covid-19, usuaris de diferents característiques i de totes les edats comencen a demandar productes i noves experiències a través dels canals digitals. Reforçar aquests canals de comunicació i poder oferir una experiència senzilla i de qualitat és la clau per a fomentar la fidelització dels clients.

Compromís i sostenibilitat: Són dos factors que ja eren presents abans de la crisi sanitària però que s’han accentuat exponencialment entre la societat. La transparència de les companyies en relació a la seva pròpia resposta enfront de la pandèmia i els compromisos socials i ambientals que transmeten als consumidors han de ser clars per a poder oferir aquesta confiança als usuaris. Una falsa imatge de compromís que no compleixi amb el que es pretén transmetre pot ser molt perjudicial a nivell d’autoritat de marca.

Sobreinformació: Els usuaris cada vegada tenen al seu abast més informació sobre els productes o serveis que desitgen consumir i fins i tot poden contrastar opinions d’altres clients i comparar experiències. De fet, són més important actualment les opinions d’altres usuaris que la imatge corporativa en si en el moment de la decisió de compra. Aquesta informació massiva abans d’adquirir el producte o servei fa que el client es torni més exigent, per la qual cosa és molt important estar a l’altura les seves expectatives ja que la seva opinió sobre l’empresa es convertirà un factor clau per a la captació de nous usuaris.

Egocentrisme i immediatesa: Una altra de les grans tendències d’aquesta nova realitat és que els usuaris, a causa del confinament o al fet que els seus horaris de treball s’han vist reduïts, estan invertint més temps en si mateixos. La cerca de noves formes d’entreteniment, rutines per a realitzar exercici físic, mètodes de formació online, i la utilització de canals de comunicació digitals s’han disparat de manera exponencial creant una oportunitat per a l’aparició de noves plataformes de contingut audiovisual, per la qual cosa s’ha de treballar amb un enfocament dirigit directament al consumidor per a poder satisfer les seves necessitats creant continguts personalitzats gràcies a la captació de dades o el Big Data. A més, aquests usuaris tenen un major nivell d’exigència i la immediatesa es torna un factor decisiu a l’hora del consum i fins i tot poden arribar a pagar un cost extra si se satisfà aquesta nova necessitat. En definitiva, un bon disseny del customer journey adaptat a aquestes demandes per part dels consumidors generarà bones oportunitats per als negocis per a aconseguir noves audiències i augmentar la seva quota de mercat.

En general, ens trobem davant una realitat que presenta nous reptes i oportunitats, la tecnologia juga un paper fonamental per a poder satisfer les necessitats dels consumidors cada vegada més centrats en sí mateixos, buscant serveis i productes personalitzats, conscienciats amb l’entorn, i amb un gran ventall d’informació i opcions per a consumir. Adaptar-se a aquests canvis de comportament i als nous hàbits de consum és la clau per a superviviencia en el mercat i fins i tot una gran oportunitat per a créixer.

Oscar Calamita
Departament de Màrqueting

També et pot interessar…