Off Zoo
APIS marqueting web

APIs en context màrqueting

La API, o Interfície de Programació d’Aplicacions, és un sistema de comunicació que permet executar funcionalitats de certs softwares, en altres llocs web externs. Una estructura en xarxa que facilita el traspàs d’informació entre servidor i client, a través d’una passarel·la privada protegida per un sistema d’autenticació de credencials. Aquest mètode, desenvolupat a partir d’un estàndard de codificació denominat JSON, és possible gràcies a llenguatges com Javascript, PHP o React, entre d’altres.

A màrqueting és el que es denominaria, un integrador d’aplicacions. Una eina que a la pràctica, permet a l’usuari interactuar amb diversos aplicatius diferents sense marxar-se d’una mateixa pàgina web. Rutines corrents com comentar, compartir i programar publicacions en xarxes socials; són ara per ara funcions fàcilment executables des de qualsevol lloc web. Encara que no són les úniques. La navegació a partir de mapes de geolocalització, fer la llista de la compra des de marketplaces, o realitzar compres a través de passarel·les de pagaments online, són solament alguns exemples de les possibilitats que poden arribar a oferir aquestes APIs.

Es tracta en definitiva d’enriquir l’experiència dels usuaris des del mateix lloc web. A major nombre d’aplicacions integrades, més possibilitats d’interacció tindrà l’usuari en aquesta pàgina, amb el que això comporta a nivell d’analítica web. A qualsevol responsable se li faria la boca aigua pensant en quant poden arribar a augmentar els KPIs del seu lloc, gràcies a la programació d’aquest tipus de sistema. El temps de permanència dels usuaris, el nombre de pàgines vistes, i fins i tot els percentatges de retenció d’usuaris es veurien clarament beneficiats.

A més dels beneficis intangibles relacionats amb el comportament dels usuaris, les APIs també poden influir sobre els beneficis tangibles o monetaris d’un lloc web. La implementació d’anuncis filtrats d’acord als interessos dels usuaris, poden programar-se d’igual forma a través d’una API. I és aquí on tot pren sentit, tenint en compte que a majors beneficis intangibles, més beneficis econòmics o de vendes aconseguirà obtenir un lloc web.

 

Abel González y Jorge García

Departament de Màrqueting y Departament Tècnic