MARKETPLACE

MARKETPLACE

catàleg de solucions de CREACTIVITAT

CATEGORIA: MARKETPLACE

SOLUCIÓ: MARKETPLACE

Dirigir les referencies/productes dels beneficiaris per a ajudar la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les referencies/ productes a les necessitats externes.

Imports subvencionats

  • Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleat 2.000€
  • Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. 2.000€
  • Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats. 2.000€

Funcionalitats i serveis

  • Estudi previ d’alternatives i alta en la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, en, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i en, almenys, un (1) país.

  • Anàlisi de la competència: Realització d’una recerca de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.

  • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

  • Producció del catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, almenys, deu (10) productes alineats amb l’estratègia de negoci, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

  • Creació del contingut del listing: Definició de, almenys, deu (10) descripcions del catàleg de referències.

  • Alta de referències: Càrrega de, almenys, deu (10) referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, en la plataforma.

L’import de l’ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta en la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d’alta en la plataforma.


1 ANI DE SUPORT Y FORMACIÓ / ASSITÈNCIA LES 24H DES DE BARCELONA


SOL·LICITA LES AJUDES DE GESTIÓ DE XARXES SOCIALS A PARTIR DE 500€ FINS A 3.000

DESCOBREIX ALTRES SOLUCIONS

Creación sitio web

E-commerce

Gestión de redes sociales

Presencia avanzada en internet