Off Zoo
manual de branding i identitat corporativa

Branding i Identidad Corporativa

Diferencies entre conceptes

Dins del món del màrqueting i la publicitat hi ha termes que porten sovint a confusió, pel que és necessari distingir aquestes diferències. Una d’elles és l’existent entre branding i identitat corporativa, que a vegades s’utilitzen com a sinònims i en realitat no ho són.

En parlar de branding ens referim a la definició completa d’una firma. És a dir, qui és, què representa i a qui es dirigeix. Seria la relació emocional que s’estableix entre la signatura i el seu públic objectiu.

Si, per exemple, pensem en una marca coneguda com a Apple, ens ve al cap l’Iphone, el Mac, l’Ipod, disseny …etc i sabem que és una empresa que ven tecnologia. No obstant això, amb aquesta definició ens quedem només en el que fan.

Saber qui és Apple, implica saber el que fa, com ho fa, sota quins conceptes, amb quins propòsits, amb quina trajectòria, quines són les seves metes i els seus valors. Definir una signatura consisteix a conèixer-la més enllà del que fa i això és el que fa el branding, generant una connexió empresa-consumidor, gràcies als valors de la empresa.

Un dels elements que componen el branding d’una empresa és la identitat corporativa que reflecteix tot aquell element visual amb el que l’empresa es mostra al públic, però aquest, és només un element de tot el que compon el branding.

La Identitat Corporativa es construeix mitjançant una combinació dels elements tangibles empleats per a identificar-la visualment (logotip, línia gràfica, colors corporatius, tipografia…)

Aquestes regles les aplicarem en totes les variants (disseny de producte, embalatge, publicitat, papereria institucional, elements promocionals, peces gràfiques digitals…), d’acord sempre a les pautes establertes en el Manual d’Estil, que ha de ser seguit a peu de la lletra.

Carlos Hernando
Dissenyador Gràfic

Necessites un servei de branding o d’identitat corporativa?